Сыртқы аудитор туралы ақпарат

2009 — 2012 жылдары «Ernst&Young» ЖШС қаржы есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер көрсетілді.

2013 — 2015 жылдары «БХК» ЖШС және оның еншілес компаниялары үшін аудитор болып «Ernst&Young» ЖШС таңдалды.

ЕНШІЛЕС
ҰЙЫМДАР
  • TOO "Karabatan Utility Solutions"
  • ТОО «KLPE» (КейЭлПиИ)
  • ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."
  • Polymer Production
  • ТОО «СП СКЗ КАЗАТОМПРОМ»!
  •  «ХИМ-плюс»
  • ТОО «СЭЗ. Химический парк Тараз»